Privacy verklaring

We geven u de zekerheid dat de door uw verstrekte gegevens alleen voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden gebruikt zal worden. De door uw verstrekte informatie wordt in geen enkel geval aan derden verstrekt. Wij waarderen dat u op ons vertrouwt en zullen daarom hoogst zorgvuldig met de door u geleverde gegevens omgaan.

Bevoegde medewerkers van Metamedicavumc.nl hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij hebben een geheimhoudingsplicht tegenover deze gegevens. Verder hebben alleen derden de toegang tot deze gegevens op het moment dat zij betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Ook deze derden hebben een geheimhoudingsplicht.

Metamedicavumc.nl respecteert verder de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft met alle zorg en vertrouwelijkheid behandeld zal worden. We gebruiken uw gegevens dus enkel en alleen om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Metamedicavumc.nl zal uw gegevens op geen enkele wijze aan derde partijen verkopen.

Het gebruik van NAW gegevens
Metamedicavumc.nl gebruikt de hier door haar verzamelde NAW gegevens om haar bezoekers optimaal van dienst te kunnen zijn.

Cookies
Cookies bestaan uit kleine pakketjes informatie welke door de internet browser worden geïnstalleerd op de computer. Deze cookies kunnen door Metamedicavumc.nl gebruikt worden om u bij een in de toekomst liggend bezoek aan onze website te herkennen. Zij stellen ons ook in staat om informatie bij elkaar te sprokkelen over hoe onze diensten gebruikt worden, om deze beter te kunnen maken en aan te passen aan de wensen die onze bezoekers kunnen hebben. Onze cookies bevatten verder inlichtingen omtrent persoonsidentificatie.

metamedicavumc.nl
Logo